Autorizace

Podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřovani a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 53/2012 Sb. jsem získala statut autorizované osoby na základě akreditace Ministerstva zdravotnctví ČR.


Autorizační zkouška

Absolventi revaifikačních programů v oboru Kosmetička (kód: 69-030-M) mají možnost složit autorizační zkoušku a získat

OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE.


Přihlášku zašlete e-mailem: o.hradecka@centrum.cz