Autorizace

Vlastním statut Autorizovaná osoba
 
 
Podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřovani a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 53/2012 Sb. jsem získala statut autorizované osoby na základě akreditace Ministerstva zdravotnctví ČR.

 

Příprava na autorizační zkoušku

Před autorizační zkouškou pomohu zájemci absolvovat kompletní přípravné zaškolení v oblastech potřebných pro zvládnutí profesní kvalifikace v oboru Kosmetička (kód: 69-030-M).

 

Autorizační zkouška

Absolventi revaifikačních programů v oboru Kosmetička (kód: 69-030-M) mají možnost složit autorizační zkoušku a získat

 

OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE.

Přihlášku zaslat e-mailem: o.hradecka@centrum.cz

Kontaktujte mne